Rozbor vody z odpadových vôd ČOV

Rozbor vody z odpadových vôd (ČOV) vykonáva sa na základe Rozhodnutia príslušného Okresného úradu (Životné prostredie).

Skladem
€28 €23,33 bez DPH
akreditovanyodber
Novinka

Chcete sa na niečo opýtať?

Volajte +421 907 187 800 alebo +421 222 205 436

 

Rozbor vody z odpadových vôd(ČOV*) vykonáva sa na základe Rozhodnutia príslušného Okresného úradu (Životné prostredie).

Analýza vody sa vykonáva v akreditovanom laboratóriu. Odber môže byť akreditovaný alebo bez akreditovaného odberu. (viď. rozhodnutie životného prostredia )

 

*Čističky Odpadových Vôd

Rozbor vody z odpadových vôd ČOV

BSK 5 Biochemická spotreba kyslíka za 5 dní
CHSK Cr Chemická spotreba kyslíka dichrómanom
NL Nerozpustné látky
N-NH4 Amoniakálny dusík
N celk. Dusík celkový
P celk. Fosfor celkový

pH

Kyslosť alebo acidita

 

Individuálna cena na vyžiadanie podľa predloženia potrebných skúmaných parametrov.

 

Postup realizácie objednávky podľa vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z.

1.Zákazník objedná balík kolaudačného rozboru, pri ktorom zadá presnú lokalitu zdroja, ku ktorému potrebuje kolaudačný rozbor.

MIESTO ODBERU PROSÍME UVIESŤ AKO DORUČOVACIU ADRESU resp. uviesť  DO POZNÁMKY.

2. Firma Danum s.r.o. objedná v logistickom centre akreditovaných vzorkárov termín na odber vzoriek k rozboru vody.

3. Vzorkár zľadí termín odobratia vzoriek so zákazníkom - zavolá na Vami zadané telefónne číslo.

4. Vzorkár v dohodnutom termíne príde odobrať vzorky, ktoré odvezie na vlastnom vozidle.

5. Do cca 7 dní obdrží zákazník protokol s výsledkami rozboru vody.

6.Spolu s výsledkami dostane zákazník aj vystavenú faktúru, ktorú uhradí po prijatí výsledkov kolaudačného rozboru dodatočne.

PLATBU ZA SLUŽBY PROSÍME UHRADIŤ AŽ PO PRIJATÍ PROTOKOLU SPOLU S FAKTÚROU.

Späť do obchodu
Danum s.r.o.