O nás

  

Potrebujete rozbor pitnej vody? Obráťte sa na nás!

 

Ako služba rozboru vody funguje? 

Na základe Vašej objednávky Vám odošleme na Vami zadanú adresu, alebo si viete prevziať na odbernom mieste odberový termobox vrátane označených sterilných vzorkovníc a jednoduchého návodu, ako vodu odobrať. Náš špecialista Vás bude kontaktovať pre dohodnutie termínu a adresy vyzdvihnutia termoboxu s naplnenými vzorkovnicami. Môžete tak zadať ľubovoľnú adresu vyzdvihnutia, napr. adresu do zamestnania.

V dohodnutý deň príde na miesto kuriér, ktorému termobox odovzdáte k prevozu do laboratória. Všetko prebieha automaticky, nie je potrebné vypisovať žiadne adresné štítky, kuriérovi neplatíte žiadne poštovné, iba odoberiete vodu do pripravených vzorkovníc a vrátite ich späť do termoboxu. O zvyšok sa postaráme my.

Do 24/48 hodín od odovzdania termoboxu nášmu kuriérovi/na zbernom mieste sa zásielka dostane do laboratória, kde bude vykonaný rozbor vody v požadovanom rozsahu. Výsledky rozboru sú známe obvykle do 10 pracovných dní. Protokol s výsledkami meraní obdržíte v elektronickej podobe spoločne s faktúrou, ktorá je splatná do 8 dní od dátumu vystavenia protokolu. 

V prípade, ak objednávate rozbor vody s akreditovaným odberom, tak ani s termoboxom sa nemusíte babrať. Odobratie vzoriek urobí namiesto Vás akreditovaný vzorkár v dopredu dohodnutom termíne. Vašou úlohou je len sprístupniť odberné miesto pre akreditovaného vzorkára, aby mohol odobrať vzorky. V tomto prípade sa  výsledky vyhotovia do 5-7 dní. Protokol o skúške sa posiela v elektronickej forme spolu s faktúrou, ktorá je splatná do 8 dní od dátumu vystavenia protokolu.

Nezáleží na tom, ako kvalitná je voda pri zdroji, kým sa dostane do vášho domu, môže nazbierať množstvo baktérií, chemických zlúčenín a iných znečisťujúcich látok. Prostredníctvom rozboru vody ľahko zistíte hodnotu tvrdosti, vodivosti, chlóru, dusičnanov, celkové množstvo rozpustných látok, baktérií, atď. Vďaka tomu viete jednoznačne zistiť, či je Vaša voda naozaj bakteriálne nezávadná a vhodná aj na dennú ľudskú spotrebu. Kvalita pitnej vody má pozitívny vplyv  na ľudské zdravie a zariadenia pracujúce s vodou. Voda, ktorá nie je zmäkčená a upravená, spôsobuje problémy, ako sú napríklad vodný kameň alebo zafarbenie sanity. Lepšia kvalita vody Vám ušetrí finančné náklady za opravu a údržbu, predĺži životnosť spotrebičov, odstráni problémy súvisiace s vodným kameňom a v neposlednom rade má pozitívny vplyv na ľudské zdravie.

 

Akreditované rozbory vody ešte dnes v rámci celej SR

Potrebujete rozbor pitnej vody? Obráťte sa na nás!

Vyberte si z našej ponuky, ktorú sme zostavili podľa najbežnejších požiadaviek našich zákazníkov. Ponúkame Vám nasledovné možnosti:

  1. Rozbor vody podľa vyhlášky MZ SR č. 91/223 Z.Z. s akreditovaným odberom alebo rozbor- na vyžiadanie zdravotného úradu (otvorenie prevádzky, kolaudácia...)
  2. Odber svojpomocne pomocou odberovej sady - TERMOBOX - privezie kuriér GLS- pre vlastné účely ako informačný rozbor vody.
  3. Odber svojpomocne pomocou odberovej sady - TERMOBOX - odvezie sa a odovzdá sa na zberných miestach - pre vlastné účely ako informačný rozbor vody.

 

Typy nami ponúkaných balíkov

U nás všetky balíky analýz sú akreditovaným rozborom.

  1. Prvú skupinu našich balíkov tvoria balíky s akreditovaným odberom akreditovaného vzorkára. Táto skupina rozborov podlieha striktne nastaveným parametrom v laboratóriách, ktorý vyžaduje RUVZ v prípadoch, keď plánujete otvoriť prevádzku, alebo vhodná pre účely kolaudácie, ale veľmi dobre poslúži aj ako dôveryhodný obraz stavu Vášho zdroja. V tomto prípade po odovzdaní objednávky príde odobrať vzorky akreditovaný vzorkár po telefonickej dohode termínu s klientom.
  2. Druhú skupinu tvoria balíky bez akreditovaného odberu. V tomto prípade sa posiela termobox so vzorkovnicami, ktoré naplní zákazník sám podľa priloženého popisu. Po objednaní z týchto balíkov zákazníci sú dopredu mailom oboznámený s celým procesom tejto objednávky, takže aj s tým, kedy presne môžu očakávať príchod termoboxu a takisto aj s tým, na kedy majú termobox prichystať k vyzdvihnutiu. Termobox doručí a takisto aj vyzdvihne kuriér GLS, ktorý vybavuje firma Danum, s.r.o. Zákazník má jedine za úlohu naplniť vzorkovnice podľa priložených inštrukcií a na čas prichystať termobox k vyzdvihnutiu v takej forme, aby vzorkovnice nevypadli počas prepravy.
  3. Tretiu skupinu tvoria balíky, ktoré sa nachádzajú aj v druhej skupine. Rozdiel je jedine v spôsobu doručenia odberovej sady - termoboxu. V tomto prípade odberovú sadu si môžete vyžiadať na našich odberných miestach, ktoré sú uvedené na úvodnej strane nášho e-shopu po ľavej strane. Kliknutím na jednotlivé adresy sa Vám objavia všetky potrebné informácie, kedy a kde si môžete prevziať vzorkovnice na odobratie vzoriek. Pokyny, ako treba odobrať vzorky bude priložený v termoboxe so vzorkovnicami, ktorú dostanete na jednej z uvedených adries. Na našej stránke môžete pozrieť kompletný zoznam zberných miest.

Rozbory pitnej vody

Veľké množstvo ľudí v SR využíva vlastné zdroje pitnej vody. Mať vlastnú studňu je výhoda: voda je vždy čerstvá a nemusí sa za ňu platiť. Má to však aj svoje "ALE ". Ak nie je o studňu postarané, nemusí byť lacným zdrojom pitnej vody, ale zdrojom starostí a zdravotných rizík. 

 

Späť do obchodu
Danum s.r.o.