Ako nakupovať

1. Akreditovaný rozbor vody s AKREDITOVANÝM ODBEROM

Postup realizácie objednávky podľa vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z.

  

1.Objednajte balík kolaudačného rozboru, pri ktorom zadajte presnú lokalitu zdroja, ku ktorému potrebujete kolaudačný rozbor.

MIESTO ODBERU PROSÍME UVIESŤ AKO DORUČOVACIU ADRESU resp. uviesť  DO POZNÁMKY.

2. Firma Danum s.r.o. objedná v logistickom centre akreditovaných vzorkárov, termín na odber vzoriek k rozboru vody.

3. Vzorkár zľadí termín odobratia vzoriek s Vami - zavolá na Vami zadané telefónne číslo.

4. Vzorkár v dohodnutom termíne príde odobrať vzorky, ktoré odvezie na vlastnom vozidle.

5. Do cca 7- 10 pracovných dní obdržíte protokol s výsledkami rozboru vody.

6. Spolu s výsledkami dostanete aj vystavenú faktúru, ktorú uhraďte prosíme po prijatí výsledkov kolaudačného rozboru dodatočne.

PLATBU ZA SLUŽBY PROSÍME UHRADIŤ AŽ PO PRIJATÍ PROTOKOLU SPOLU S FAKTÚROU.

 

akkred_info_slide_v2

 

2. Odber svojpomocne - TERMOBOX - POBOČKA

Postup realizácie objednávky bez akreditovaného odberu 

1. Objednajte balík podľa vlastného výberu z ponúkaných balíkov rozborov vody uvedené na e-shope rozbor-vody.sk.

Pred vyzdvihnutím odberovej sady prosíme vytvorte objednávku príslušného rozboru vody alebo nás kontaktujte.

2. Vyzdvihnite termobox na odbernom mieste - DEPO. Pri vytvorení objednávky nezabudnite označiť miesto vyzdvihnutia termoboxu v sekcii "spôsob doručenia".

3. Po obdržaní termoboxu vyberte z neho chladiacu vložku (modrá placka) a vložte ju do mrazničky, kde ju nechajte namraziť. Pred uzavretím termoboxu s odobranou vodou nezabudnite túto vložku vrátiť späť na dno termoboxu. 

4. Vodu odoberte optimálne v deň odovzdania termoboxu. Pripravené flaštičky na odber vody obsahujú konzervačnú látku, aby bolo zaistené uchovanie vzoriek po niekoľkých dňoch a vzorky sa tak dostali do laboratória v nezmenenej podobe.

5. Termobox odovzdajte v pondelok, utorok alebo v stredu na odbernom mieste, kde sa termobox vyzdvihol. 

Do objednávky prosíme uviesť dátum odberu vzoriek.

6. Do cca 7- 10 pracovných dní obdržíte protokol s výsledkami rozboru vody na Váš email.

7. Spolu s výsledkami dostanete aj vystavenú faktúru.

PLATBU ZA SLUŽBY PROSÍME UHRADIŤ AŽ PO PRIJATÍ PROTOKOLU SPOLU S FAKTÚROU.

  

3. Odber svojpomocne - TERMOBOX (GLS)

Postup realizácie objednávky bez akreditovaného odberu

1. Objednajte balík podľa vlastného výberu z ponúkaných balíkov rozborov vody uvedené na e-shope rozbor-vody.sk

2. Pošleme Vám na Vami zadanú adresu odberovú sadu (termobox so vzorkovnicami).

3. Po obdržaní termoboxu vyberte z neho chladiacu vložku (modrá placka) a vložte ju do mrazničky, kde ju nechajte namraziť. Pred uzavretím termoboxu s odobranou vodou nezabudnite túto vložku vložiť späť na dno termoboxu. 

4. Vodu odoberte optimálne v deň odovzdania termoboxu. Pripravené fľaštičky na odber vody obsahujú konzervačnú látku, aby bolo zaistené uchovanie vzoriek po niekoľkých dňoch a vzorky sa tak dostali do laboratória v nezmenenej podobe.

5. Termobox odovzdajte v pondelok, utorok alebo v stredu kuriérovi GLS podľa dohody so zástupcom firmy Danum s.r.o.,(alebo uveďte dátum odberu v objednávke) ktorý musí objednať odber termoboxu.

6. Do cca 7-10 pracovných dní obdržíte protokol s výsledkami rozboru vody na Váš email.

7.Spolu s výsledkami dostanete aj vystavenú faktúru.

PLATBU ZA SLUŽBY PROSÍME UHRADIŤ AŽ PO PRIJATÍ PROTOKOLU SPOLU S FAKTÚROU. 

 

infograf_slide

 

 

 

Späť do obchodu
Danum s.r.o.