Akreditovaný rozbor vody v rámci celého Slovenska!

Potrebujem rozbor vody pre zdravotné úrady...

(ku kolaudácii alebo na otvorenie prevádzky)

kisbannerek_akkreditalt

 

Potrebujem rozbor vody pre vlastné účely... 

(na zistenie kvality studničnej alebo verejnej vody)

GLS           zberné miesta 300x170  

Istota bezpečnej vody začína rozborom vody...

Istota bezpečnej vody, ako kvalita vody je mimoriadne dôležitá vo všetkých oblastiach nášho života. Prichádzame s ňou do styku takmer každú sekundu, preto je kvalita vody otázkou, okolo ktorej by bolo nezodpovedné prejsť bez povšimnutia.
Našťastie sú dostupné také metódy, pomocou ktorých sa testovanie
 vody stalo jednoduchým, každodenným procesom. Ak ste zvedavý, aká je kvalita vody, ktorú dennodenne pijete, ktorú používate na varenie alebo v ktorej sa kúpete, treba vykonať kontrolu kvality vody.

Čo zahŕňa cena rozboru vody?

Cena rozboru vody v sebe zahŕňa nielen jej výsledky, dopravné náklady a odbornú konzultáciu, ale k tomu zabezpečíme ešte aj oficiálne odborné stanovisko. Ak si zvolíte vykonanie odberu vzoriek akreditovaným vzorkárom, vydané odborné stanovisko je vhodné aj na preukázanie kvality pitnej vody pre orgány štátnej zdravotnej služby.
Toto potvrdenie sa Vám zíde nie len vtedy, keď chcete vedieť, čo Vaša pitná voda obsahuje, ale aj vtedy, keď je to potrebné ku kolaudácii, alebo pri začiatku podnikania. Pri procese analýzy vody je najdôležitejším aspektom Vaše pohodlie a Vaša bezpečnosť. Cena rozboru vody a jej obsah sa líši podľa jeho rozsahu. Odporúčame Vám prispôsobiť výber Vašim vlastným cieľom a požiadavkám príslušných úradov.

Prečo je testovanie vody dôležité?

Pitná voda podľa jednotlivých regiónov obsahuje rôzne látky. Ale rozbor vody zo studne, hoci aj po roku, môže vykazovať odlišné výsledky, kvôli niektorým vplyvom zmeny životného prostredia. Práve preto analýza vody nie je jednorazová úloha, ale skôr prvým krokom procesu. Preto v záujme zachovania nášho zdravia je kontrolu kvality vody potrebné opakovať po určitých obdobiach.

Rozbor vody zo studne je rovnaký ako rozbor pitnej vody?

Je totiž možné, že voda zo studne je zdravšia ako tá, ktorú získavame z vodovodu. Zároveň sa však môže stať aj to, že rozbor odhalí prítomnosť takých látok, ktoré by pri dlhodobom užívaní mohli nepriaznivo pôsobiť na zdravie. Kontrola kvality vody Vám teda napomáha k tomu, aby ste sa mohli cítiť pokojne a bezpečne.
Aj voda, ktorá je pri zdroji čistá, sa môže v potrubí alebo v zemi kontaminovať najrozličnejšími látkami. Bakteriálne usadeniny alebo zmeny tvrdosti vody tiež negatívne ovplyvňujú naše zdravie a životnosť našich zariadení. 
Testovanie vodyrozbor vody zo studne je služba, ktorú zabezpečujeme po celom území Slovenska a ktorú si môžete objednať online počas 24 hodín denne.   
 

 
 

Naša infolinka

+421 907 187 800

 

+421 222 205 436

kisbannerek_gls

 

Kde nás nájdete online

 

Facebook Instagram   LinkedIn  Youtube 

 

Späť do obchodu
Danum s.r.o.