Železo, mangán, amoniak, organické zlúčeniny vo vode

Železo, mangán, amoniak, organické zlúčeniny vo vode

Ako sa prejavuje vysoká koncentrácia železa a mangánu?

ecomix-multifunkcna-filtracna-hmota

    Malé množstvá železa sa vo vode nachádzajú relatívne bežne, keďže v pôde je prítomné veľké množstvo železa, a preto, že korozívna voda odnáša železo z potrubia. 

    Bielizeň vypraná vo vode obsahujúcej priveľa železa môže získať hnedé sfarbenie. Chuť nápojov, napríklad čaju a kávy, môže byť tiež ovplyvnená železom. Mangán vytvára hnedé sfarbenie vypranej bielizne, zanecháva čierne častice na armatúrach a podobne ako železo, ovplyvňuje chuť nápojov vrátane kávy a čaju. Sladkohorká trpká príchuť vody je zachytiteľná človekom pri koncentráciách železa nad 0,20 miligramov na liter vody. Spolu so železom sa často nachádza aj mangán, ktorý pri koncentráciách nad 0,05 miligramov na liter vody spôsobuje hnedé, čierne i červenohnedé sfarbenie a dodáva nepríjemnú asfaltovú alebo olejovú príchuť. Niektoré filtre odstraňujú z vody nielen železa ale takisto aj mangánu.

    Pramenitá voda z kohútika je zvyčajne čistá a bezfarebná. Avšak, ak voda obsahujúca bezfarebné, rozpustené železo ostane v hrnci na varenie alebo je v kontakte s výlevkou či vaňou, železo sa zlúči s kyslíkom zo vzduchu a vytvorí červenohnedé častice (bežne nazývaná hrdza). Mangán tvorí hnedočierne častice. Tieto nečistoty môžu dať vode alebo potravinám kovovú chuť.

    Hrdzavé alebo hnedé škvrny na armatúrach, látkach, riade a príboroch nemožno odstrániť mydlom alebo inými čistiacimi prostriedkami. Bielidlá a alkalické látky (zvyčajne fosforečnan sodný) môžu škvrny zhoršiť. Časom sa môžu usadeniny železa vytvoriť v tlakových nádobách, v ohrievačoch vody a v potrubí znižujúci množstvo a tlak dodávanej vody.

Na akom princípe funguje odstraňovanie železa a mangánu?

    Železo a mangán sa často nachádzajú v rozpustenom stave vo vodných studniach, pričom voda sa pri prvotnom vybratí zdá byť čistá. Pri kontakte so vzduchom, alebo po pridaní oxidantov (ako chlór alebo ozón), železo vo vode oxiduje ("hrdzavie") do železitého stavu, čím tvorí nerozpustné čiastočky. Voda preto naberá oranžové alebo žlté sfarbenie, v prípade prítomnosti mangánu je to hnedé alebo čierne sfarbenie. Toto sa môže udiať v splachovacích nádržkách záchodov, v práčkach alebo umývačkách riadu. Železo sa často nachádza aj vo forme zlúčenín, v ktorej je naviazané na organické látky, pričom takéto železité zlúčeniny sú tiež rozpustné vo vode. V tomto prípade zvykne byť využívaný chlór alebo ozón pred samotným odstraňovaním železa. Železo je bežne odstraňované automatickými filtrami na odstránenie železa, ktoré dokážu odstrániť ruzpustené aj oxidované železité zlúčeniny. V niektorých prípadoch, keď všetok železa a mangánu boli zoxidované do pevného skupenstva použitím chlóru, ozónu alebo vystavením železa vzduchu (vstrekovanie vzduchu), môže byť namiesto filtra na odstránenie železa použitý samočistiaci sedimentačný filter.

    Existuje viac typov filtrov na železo, pričom výber správneho zariadenia záleží na množstve železa a oblasti použitia vody. Všetky fungujú na princípe oxidácie vody (vstrekovaní vzduchu).

 

Aký vplyv má pH vody na odstraňovanie železa?

    Pri úprave vody odstraňovaním železa je veľmi dôležité pH vody. Vo všeobecnosti, pokiaľ je pH vody kyslá, musí byť voda upravená špeciálnym neutralizačným filtrom umiestneným pred samotným filtrom na odstránenie železa. Je ideálne testovať pH priamo pri zdroji vody a nespoliehať sa na laboratórne výsledky pH, pretože v určitých prípadoch sa môže pH po odobratí vzorky zvýšiť. Niekedy, pri nízkych úrovniach železa, sa používa na odstránenie železa zmäkčovač vody (menej ako 2,0 mg/lit.), hoci bežnejšie sa používajú filtre na odstránenie železa v spojení so zmäkčovačmi vody; v prípade, že je voda tvrdá a zároveň má aj vysokú koncentráciu železa alebo mangánu.

 zelezo-a-mangan-vo-vode

Aké sú zdravotné riziká spojené s vysokou koncentráciou železa?

Železo všeobecne nie je považované za toxické, aj keď existujú štúdie poukazujúce na toxické účinky železa na pečeň človeka.

 

Ako sa prejavuje vysoká koncentrácia amoniaku a organických zlúčenín?

     Amoniak všeobecne nie je považovaný za toxický, nevyhovujúci je najmä jeho zápach. Organické zlúčeniny môžu predstavovať v určitých prípadoch ohrozenie ľudského zdravia.

 

Vyberte si z našej ponuky

    Všetky odstraňovače železa a mangánu sú s náplňou Pyrolox a sú vybavené automatickou riadiacou hlavou s by-pasom, ktorá riadi proces regenerácie na základe objemu pretečenej vody.

 Systémy Ecomix 5 v 1 okrem železa a mangánu odstraňujú tiež amoniak (čpavok) a organické zlúčeniny. Predstavujú komplexné riešenie na odstraňovanie piatich problematických súčastí vody v jednom kompaktnom riešení - tvrdosť vody, železo, mangán, amoniak a organické zlúčeniny.

   Odstraňovače železa a mangánu a systémy Ecomix sa umiestňujú za prívodom vody do domu v uzatvorených priestoroch (napr. technická miestnosť, kotolňa), kde teplota neklesá pod 5°C. Nutnosťou je i to, aby v miestnosti bolo možné napojenie odstraňovača železa a mangánu alebo systému Ecomix na odpadové potrubie.

Späť do obchodu