Čo sú dusičnany?

Čo sú dusičnany?

Dusičnany sú bežne sa vyskytujúce chemické zlúčeniny, ktoré sa tvoria v zemi počas toho ako sa zlučuje dusík s kyslíkom. Malé množstvá dusičnanov sú neškodné, avšak veľké množstvá môžu zamoriť spodné vody a tým spôsobiť vážne dopady na životné prostredie i život človeka.

 

Aké sú zdroje dusičnanov?

Zdrojom dusičnanov v pôde sú chemické hnojivá, presakujúce septiky a žumpy a zlá manipulácia s organickými odpadmi (najmä maštalným hnojom) a jeho neizolované skládky v blízkosti vodných zdrojov. Časť chemických hnojív sa premení v pôde na dusičnany. Amoniak je prítomný vo výkaloch ľudí aj zvierat. Presakuje  zo zle izolovaných žúmp a septikov. Rastliny dokážu zachytiť iba časť dusičnanov z pôdy a zvyšok je následne prenášaný cez pôdu do podzemných vôd pôsobením dažda, topením sa ľadu a zavlažovaním.

 

Prečo odstraňovať dusičnany?

Spotreba malého množstva dusičnanov nie je škodlivá; dusičnany sú v skutočnosti súčasťou bežnej stravy. Avšak s užívaním prehnaného množstva dusičnanov môžu vzniknúť zdravotné problémy. Keď dusičnany vstupujú do tela, žalúdočné baktérie premenia dusičnany na dusitany. Žalúdočná kyselina dospelého človeka s nízkym pH (vysoká kyslosť) dokáže tieto baktérie, ktoré produkujú dusitany, ničiť.

Avšak deti (najmä tie, ktoré majú menej ako 3 mesiace) nemajú vyvinutý zažívací systém natoľko, aby mohol odstrániť žalúdočné baktérie. Preto môže detské telo nahromaždiť nadmerné množstvo dusitanov, čím vznikne metemoglobín. Metemoglobín je konvertovaná forma hemoglobínu, ktorý sa nachádza v krvi (červených krvinkách) a spravidla prenáša kyslík krvným obehom. Metemoglobín vo svojej premenenej forme nie je schopný kyslík prenášať a preto začnú mať deti nedostatok kyslíka. Pretože nedostatok kyslíka má za následok zmodranie tela, tomuto syndrómu sa zvykne hovoriť aj "syndróm modrého dieťaťa". Len čo je detský zažívací systém plne vyvinutý (medzi tretím a šietym mesiacom života), Metemoglobín je problémom už iba v ojedinelých prípadoch. Metemoglobín, pokiaľ je lekárom rozpoznaný, je relatívne ľahko liečiteľný a deti sa z jeho prítomnosti môžu plne zotaviť.

Prečítajte si článok pojednávajúci o problematike dusičnanov vo vode uverejnený v Enviromagazíne:
"Dusičnany v pitných vodách a zdravie detskej populácie"

 

Aké sú technológie odstraňovania dusičnanov?

Technológie odstraňovania dusičnanov zahŕňajú: iónovú výmenu, reverznú osmózu, destiláciu a elektrodialízu. Najčastejšie používaný postup je využívanie iónovej výmeny, rovnakej technológie ktorá sa používa  pri zmäkčovačoch vody. Pomocou tejto úpravy vody sú dusičnany zamenené za chloridy a odpad vo forme dusičnanov je vypláchnutý do zbernej nádoby alebo odpadu. Obdobne ako pri zmäkčovačoch vody, je soľ pridávaná do solnej nádoby, a dusičnanová živica je automaticky regenerovaná slanou vodou. 

 

Vyberte si z našej ponuky

Všetky odstraňovače dusičnanov v našej ponuke sú kabinetového typu s by-pasom a ochranou proti pretečeniu. Sú vybavené automatickou riadiacou hlavou, ktorá riadi proces regenerácie na základe objemu pretečenej vody s možnosťou časového posunu regeneračného procesu na požadovanú hodinu v rámci dňa. Týmto je možné docieliť aby proces regenerácie prebiehal napríklad v nočných hodinách, keď nedochádza k spotrebe vody v domácnosti.

Odstraňovač dusičnanov sa umiestňuje za prívodom vody do domu v uzatvorených priestoroch (napr. technická miestnosť, kotolňa), kde teplota neklesá pod 5°C. Nutnosťou je i to, aby v miestnosti bolo možné napojenie odstraňovača dusičnanov na odpadové potrubie.

Späť do obchodu