SKRÁTENÝ - PODZEMNÝ VRT

Tento balík obsahuje ukazovatele, ktoré sa najčastejšie vyskytujú ako nadmerné v našich podzemných vodách. Balík obsahuje základné chemické ukazovatele (železo, mangán...), fyzické ukazovatele (chuť, zákal, farba...) a dve mikrobiologické ukazovatele ako koliformné baktérie a escherichia coli.

15 ukazovateľov

Skladem
93 EUR 77,50 EUR bez DPH

Akreditovaný rozbor vody vhodný pre základnú orientáciu o kvalite podzemnej vody

V tomto rozbore vody sa stanovujú všetky parametre pre základnú orientáciu rozboru podzemnej vody, ktorá obsahuje aj stanovenie koliformných a E.coli baktérií. Tento rozbor vody Vás upozorní na možné riziká výskytu fekálnych alebo pôdnych baktérií a ukáže nutnosť dezinfekcie zdroja.

 

 Aké ukazovatele sú zahrnuté v balíku SKRÁTENÝ - PODZEMNÝ VRT?

 SKRÁTENÝ - PODZEMNÝ VRT_PDF2

Čo je zahrnuté v cene rozboru ?

U nás sa nemusíte báť skrytých poplatkov za vystavenie protokolu, administratívu, a pod. Uvedená cena je konečná, bez ďalších príplatkov. Za túto cenu dostanete kompletnú službu akreditovaného rozboru vody, poskytneme Vám príslušné vzorkovnice pre odber vody. Samozrejmosťou je vystavenie protokolu a prípadná konzultácia výsledkov.

Za aký čas dostanem výsledky rozboru vody?

Protokol s výsledkami meraní obdržíte spravidla do 10 dní a to v elektronickej forme.

Vyznám sa v protokole s výsledkami? 


Áno, protokol má štandardizovaný formát, avšak ku každému rozboru vody dávame zrozumiteľné informácie tak, aby bolo jasné, čo sa v protokole uvádza. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať, radi Vám všetko vysvetlíme a poradíme Vám, ako s vodou ďalej pracovať, aby bola bez závad. Ak sa vo výsledkoch objaví prekročenie zdraviu škodlivých ukazovateľov, budeme Vás o tom v každom prípade informovať.