Minimálna mikrobiológia

Pitná voda - Mikrobiologický rozbor podľa vyhlášky MZSR 247/2017 Z.z.

Balík rozboru vody obsahuje akreditovaný odber akreditovaným vzorkárom.

Uvedená cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.

Skladem
89 EUR 74,17 EUR bez DPH

Chcete sa na niečo opýtať?

Volajte +421 907 187 800 alebo +421 222 205 436

 

Tento balík rozboru obsahuje všetky ukazovatele, ktoré môže vyžadovať Úrad verejného zdravotníctva v istých prípadoch. 

K protokolu rozboru podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z. Úrad verejného zdravotníctva vyžaduje akreditovaný odber vzoriek akreditovaným vzorkárom.

 

 

MINIMÁLNA MIKROBIOLÓGIA_PDF2 

 

 Postup realizácie objednávky podľa vyhlášky MZSR 247/2017 Z.Z.

1.Zákazník objedná balík kolaudačného rozboru, pri ktorom zadá presnú lokalitu zdroja, ku ktorému potrebuje kolaudačný rozbor.

MIESTO ODBERU PROSÍME UVIESŤ AKO DORUČOVACIU ADRESU resp. uviesť  DO POZNÁMKY.

2. Firma Danum s.r.o. objedná v logistickom centre akreditovaných vzorkárov termín na odber vzoriek k rozboru vody.

3. Vzorkár zľadí termín odobratia vzoriek so zákazníkom - zavolá na Vami zadané telefónne číslo.

4. Vzorkár v dohodnutom termíne príde odobrať vzorky, ktoré odvezie na vlastnom vozidle.

5. Do cca 7 dní obdrží zákazník protokol s výsledkami rozboru vody.

6.Spolu s výsledkami dostane zákazník aj vystavenú faktúru, ktorú uhradí po prijatí výsledkov kolaudačného rozboru dodatočne.

PLATBU ZA SLUŽBY PROSÍME UHRADIŤ AŽ PO PRIJATÍ PROTOKOLU SPOLU S FAKTÚROU.

Späť do obchodu