Kolaudačný & prevádzka

Tento balík obsahuje všetky ukazovatele potrebné k minimálnemu rozboru na preukázanie zdravotnému úradu. Protokol tohto rozboru je potrebné predložiť zdravotnému úradu na kolaudačné účely, alebo k otvoreniu prevádzky. Rozbor vody vrátane akreditovaného odberu vykoná akreditovaný vzorkár. Uvedená cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.

 

Skladem
114,90 EUR 95,75 EUR bez DPH
akreditovanyodber
Akcia Tip

Chcete sa na niečo opýtať?

Volajte +421 907 187 800 alebo +421 222 205 436

 

ROZBOR VODY VHODNÝ PRE KOLAUDÁCIU DOMU A

K OTVORENIU PREVÁDZKY

 

 

Kolaudačný rozbor podľa vyhlášky MZSR 247/2017 Z.z. obsahuje všetky ukazovatele, ktoré vyžaduje Úrad verejného zdravotníctva napríklad ku kolaudácii domu, alebo k otvoreniu prevádzky. V prípade kolaudačného rozboru akreditované odbery vzoriek vykonáva AKREDITOVANÝ VZORKÁR. Vzorkár príde k zákazníkovi osobne odobrať vzorky v dopredu dohodnutom termíne, keďže v prípade istých ukazovateľov, ako teplota vody a množstvo chlóru musí byť otestovaná priamo na mieste odberu.

 

  MINIMÁLNY ROZBOR_PDF2

  

Postup realizácie objednávky podľa vyhlášky MZSR 247/2017 Z.Z.

 

1.Zákazník objedná balík kolaudačného rozboru, pri ktorom zadá presnú lokalitu zdroja, ku ktorému potrebuje kolaudačný rozbor.

MIESTO ODBERU PROSÍME UVIESŤ AKO DORUČOVACIU ADRESU resp. uviesť  DO POZNÁMKY.

2. Firma Danum s.r.o. objedná v logistickom centre akreditovaných vzorkárov termín na odber vzoriek k rozboru vody.

3. Vzorkár zľadí termín odobratia vzoriek so zákazníkom - zavolá na Vami zadané telefónne číslo.

4. Vzorkár v dohodnutom termíne príde odobrať vzorky, ktoré odvezie na vlastnom vozidle.

5. Do cca 7 dní obdrží zákazník protokol s výsledkami rozboru vody.

6.Spolu s výsledkami dostane zákazník aj vystavenú faktúru, ktorú uhradí po prijatí výsledkov kolaudačného rozboru dodatočne.

PLATBU ZA SLUŽBY PROSÍME UHRADIŤ AŽ PO PRIJATÍ PROTOKOLU SPOLU S FAKTÚROU.

 

Späť do obchodu