EXTRA

Balík obsahuje fyzické aj chemické ukazovatele, vrátane ťažkých kovov a dve najčastejšie sa vyskytujúce mikrobiologické ukazovatele: escherichia coli a koliformné baktérie. Tento balík dáva dobrý obraz o kvalite Vašej vody.

49 ukazovateľov - kombinácia rozšíreného a skráteného rozboru na podzemnú vodu

Skladem
107 EUR 89,17 EUR bez DPH
termobox1
Tip

Rozbor vody vhodný pre zdroje, o ktorých nemáme veľa informácií

Tento rozšírený rozbor vody obsahuje viac ako 20 parametrov vrátane tažkých kovov, ako sú olovo, meď, nikel, kadmium a arzén, podá detailné informácie o stave vody a prípadných zdravotných rizikách. V analýze nechýba napríklad hliník, ktorý je najpodozrivejšou príčinou Alzheimerovej choroby. Ďalej sa  dozviete množstvo medi, striebra, kobaltu a ďalších ukazovateľov. Kompletný zoznam rozsahu tohto rozboru nájdete nižšie. Tento balík sme rozšírili o fyzické ukazovatele, ako sú napríklad farba, zákal, chuť, pach, vodivosť, ktoré nemôžu chýbať z balíka k analýze podzemnej vody.

Aké ukazovatele sú zahrnuté v balíku EXTRA?

 EXTRA_5

Čo je zahrnuté v cene rozboru ?

U nás sa nemusíte báť skrytých poplatkov za vystavenie protokolu, administratívu, a pod. Uvedená cena je konečná, bez ďalších príplatkov. Za túto cenu dostanete kompletnú službu akreditovaného rozboru vody, poskytneme Vám príslušné vzorkovnice pre odber vody. Samozrejmosťou je vystavenie protokolu a prípadná konzultácia výsledkov.

Za ako dlho dostanem výsledky rozboru vody?

Protokol s výsledkami meraní obdržíte spravidla do 10 dní, a to v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe na Vašu adresu.

Vyznám sa v protokole s výsledkami? 


Áno, protokol má štandardizovaný formát, avšak ku každému rozboru vody dávame zrozumiteľné informácie tak, aby bolo jasné, čo sa v protokole uvádza. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať, radi Vám všetko vysvetlíme a poradíme Vám, ako s vodou ďalej pracovať, aby bola bez závad. Ak sa vo výsledkoch  objaví  prekročenie zdraviu škodlivých ukazovateľov, budeme Vás o tom v každom prípade informovať.