KOMPLEX

Tento balík obsahuje najviac ukazovateľov v našej ponuke, vrátane fyzických, chemických a mikrobiológie. Balík obsahuje všetky mikrobiologické ukazovatele, ktoré vyžaduje zdravotný úrad v balíku "MINIMÁLNA MIKROBIOLÓGIA". Tento balík dáva zákazníkom detailný obraz o kvalite vodného zdroja.

61 ukazovateľov - balík s rozšírenou mikrobiológiou

Skladem
219 EUR 182,50 EUR bez DPH
termobox1
Novinka Tip

Rozbor vody vhodný pre zdroje, o ktorých nemáme veľa informácií

Tento rozšírený rozbor vody o 10 ukazovateľov, mikrobiologických ukazovateľov , plus ďalších viac ako 20 parametrov vrátane tažkých kovov, ako sú olovo, meď, nikel, kadmium a arzén, a takisto aj fyzické ukazovatele, podá detailné informácie o stave vody a prípadných zdravotných rizikách. V analýze nechýba napríklad hliník, ktorý je najpodozrivejšou príčinou Alzheimerovej choroby. Ďalej sa takisto dozviete množstvo medi, striebra, kobaltu a ďalších ukazovateľov. Kompletný zoznam rozsahu tohto rozboru nájdete nižšie. Tento balík sme rozšírili o mikrobiologické ukazovatele, ako sú napríklad enterokoky, clostridium perfringens, živé a mŕtve organizmy, atď, ktoré nemôžu chýbať z balíka na analýzu podzemnej vody.

Tento balík sme zostavili na základe našich skúseností, že ktoré ukazovatele sa môžu vyskytnúť v našich podzemných vodách. Objednaním tohto balíka dostanete komplexný obraz o kvalite Vašej vody. V prípade nedokonalosti kvality vody Vám môžeme navrhnúť technológiu, aby ste mohli dostať vodu, ktorá vyhovuje predpisom našej vlády. Tento balík bol zostavený na základe Vyhlášky MZ SR č. 247 z 9. októbra 2017. Obsahuje všetky ukazovatele, ktoré má obsahovať aj kolaudačný rozbor, ale v porovnaní s predpísaným rozborom na kolaudáciu obsahuje asi dvakrát toľko ukazovateľov a jediný ukazovateľ, čo neobsahuje, je teplota vody, lebo tá sa meria na mieste odberu vody. Tento balík akreditovaný odber síce neobsahuje, ale napriek tomu analýza vody je akreditovaná v akreditovanom laboratóriu v Prahe, takže zákazníkom dáva komplexný obraz o kvalite zdroja.

Aké ukazovatele sú zahrnuté v balíku KOMPLEX?

 komplex_1

Čo je zahrnuté v cene rozboru ?

U nás sa nemusíte báť skrytých poplatkov za vystavenie protokolu, administratívu, a pod. Uvedená cena je konečná, bez ďalších príplatkov. Za túto cenu dostanete kompletnú službu akreditovaného rozboru vody, poskytneme Vám príslušné vzorkovnice pre odber vody. Samozrejmosťou je vystavenie protokolu a prípadná konzultácia výsledkov.

Za ako dlho dostanem výsledky rozboru vody?

Protokol s výsledkami meraní obdržíte spravidla do 10 dní, a to v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe na Vašu adresu.

Vyznám sa v protokole s výsledkami? 


Áno, protokol má štandardizovaný formát, avšak ku každému rozboru vody dávame zrozumiteľné informácie tak, aby bolo jasné, čo sa v protokole uvádza. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať, radi Vám všetko vysvetlíme a poradíme Vám, ako s vodou ďalej pracovať, aby bola bez závad. Ak sa vo výsledkoch objaví prekročenie zdraviu škodlivých ukazovateľov, budeme Vás o tom v každom prípade informovať.