Minimálna mikrobiológia - rozbor vody podľa vyhlášky MZSR 247/2017 Z.Z.

Pitná voda - Mikrobiologický rozbor pdľ. Vyhláška MZSR 247/2017 Z.z.

Balík rozboru vody obsahuje akreditovaný odber akreditovaným vzorkárom.

Skladem
90 EUR 75 EUR bez DPH
akreditovanyodber
Novinka

Tento balík rozboru obsahuje všetky ukazovatele, ktoré môže vyžadovať Úrad verejného zdravotníctva v istých prípadoch. Ak potrebujete MINIMÁLNU MIKROBIOLÓGIU podľa vyhlášky MZSR 247/2017 Z.Z., tak ste na správnom mieste. K tomuto rozboru ppatrí aj akreditovaný odber vzoriek akreditovaným vzorkárom.

Aké ukazovatele má obsahovať rozbor vody minimálnej mikrobiológie podľa vyhlášky MZSR 247/2017 Z.Z.:

 

 Minimálna mikrobio


V prípade vykonania rozboru minimálnej mikrobiológie postup realizácie zákazky je iný, ako pri ostatných balíkoch rozboru, keďže v tomto prípade sa neposiela termobox (sada vzorkovníc), nie zákazník odoberá vzorky, ale akreditovaný vzorkár príde k zákazníkovi odobrať vzorky v dopredu dohodnutom termíne, keďže v prípade istých ukazovateľov, ako teplota vody a množstvo voľného chlóru musí byť voda otestovaná priamo pri odbere vzorkov. 

K protokolu rozboru podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z. Úrad verejného zdravotníctva vyžaduje akreditovaný odber akreditovaným vzorkárom.

Realizácia zákazky v tomto prípade vyzerá nasledovne:

1. Zákazník objedná balík kolaudačného rozboru, pri ktorom zadá presnú lokalitu zdroja, ku ktorému potrebuje kolaudačný rozbor.

MIESTO ODBERU PROSÍME UVIESŤ AKO DORUČOVACIU ADRESU, alebo to uveďte do poznámky.

2. Vzorkár zľadí termín odobratia vzoriek klientom - zavolá zákazníkovi na zadanom telefónnom čísle.
5. V dohodnutom termíne príde vzorkár odobrať vzorky.
6. Do cca 7 pracovných dní obdrží zakazník protokol rozboru vody.
7. Spolu s výsledkami dostane zákazník aj vystavenú faktúru, ktorú uhradí po prijatí výsledkov kolaudačného rozboru dodatočne. Dopredu sa neuháradza faktúra.