Kolaudačný & prevádzka - Minimálny rozbor podľa vyhlášky MZSR 247/2017 Z.Z.

AKCIA STÁLE TRVÁ
 129,- € vrátane DPH

Tento balík obsahuje všetky ukazovatele potrebné k minimálnemu rozboru na preukázanie zdravotnému úradu. Protokol tohto rozboru je potrebné predložiť zdravotnému úradu na kolaudačné účely, alebo k otvoreniu prevádzky. Rozbor vody vrátane akreditovaného odberu vykoná akreditovaný vzorkár. Uvedená cena je konečná vrátane všetkých poplatok.

Skladem
129 EUR 107,50 EUR bez DPH
akreditovanyodber
Tip

ROZBOR VODY VHODNÝ PRE KOLAUDÁCIU DOMU A

K PREVEDENIU PRIESTOROV DO PREVÁDZKY

Tento balík rozboru obsahuje všetky ukazovatele, ktoré vyžaduje Úrad verejného zdravotníctva napríklad ku kolaudácii domu, alebo k otvoreniu prevádzky. Ak potrebujete MINIMÁLNY ROZBOR podľa vyhlášky MZSR 247/2017 Z.Z., tak ste na správnom mieste. K tomuto rozboru poskytujeme aj akreditovaný odber vzoriek akreditovaným vzorkárom.

Aké ukazovatele má obsahovať minimálny rozbor vody podľa vyhlášky MZSR 247/2017 Z.Z.:

Cenník web_1

 

V prípade kolaudačného rozboru postup realizácie zákazky je iný, ako pri ostatných balíkoch rozborov, keďže v tomto prípade neposielame termobox (sadu vzorkovníc), nie zákazník odoberá vzorky, ale AKREDITOVANÝ VZORKÁR príde k zákazníkovi osobne odobrať vzorky v dopredu dohodnutom termíne, keďže v prípade istých ukazovateľov, ako teplota vody a množstvo voľného chlóru musí byť otestované priamo na mieste odberu.

K protokolu kolaudačného rozboru na základe vyhlášky č. 247/2017 Z. z. Úrad verejného zdravotníctva vyžaduje akreditovaný odber akreditovaným vzorkárom.

Realizácia zákazky v tomto prípade vyzerá nasledovne:

1. Zákazník objedná balík kolaudačného rozboru, pri ktorom zadá presnú lokalitu zdroja, ku ktorému potrebuje kolaudačný rozbor.

MIESTO ODBERU PROSÍME UVIESŤ AKO DORUČOVACIU ADRESU, alebo to uveďte do poznámky.

2. Vzorkár zľadí termín odobratia vzoriek klientom - zavolá zákazníkovi na zadanom telefónnom čísle.
5. V dohodnutom termíne príde vzorkár odobrať vzorky.
6. Do cca 7 pracovných dní obdrží zakazník protokol rozboru vody.
7. Spolu s výsledkami dostane zákazník aj vystavenú faktúru, ktorú uhradí po prijatí výsledkov kolaudačného rozboru dodatočne. Dopredu sa neuháradza faktúra.