ZÁKLADNÝ ORIENTAČNÝ

Tento balík obsahuje základné chemycké ukazovateľe a dve najčastejšie vyskytujúce mikrobiologické ukazovateľe v našich vodách. Balík je vhodné na preukázanie fekálnych, alebo pôdnych baktérií a ukáže nutnosť dezinfikácie systému.

12 ukazovateľov

Skladem
72 EUR 60 EUR bez DPH

Akreditovaný rozbor vody vhodný pre základnú orientáciu v kvality zdroja

V tomto rozboru vody sa stanovujú všetky parametre základného orientačného rozboru vody a je doplnený o stanovenie kolifornmích a E.coli baktérií. Tento rozbor vody Vás upozorní na možné riziká výskytu fekálnych alebo pôdnych baktérií a ukáže nutnosť dezinfekcie zdroja.

Stanovujú sa tu nasledujúce ukazovatele

 • pH
 • celková tvrdosť
 • CHSK-Mn
 • dusičnany
 • dusitany
 • železo
 • mangan
 • sírany
 • chloridy
 • amonné ionty 
 • koliformné bakterie - počty kolonií
 • Escherichia coli - počty kolonií

 

Čo je zahrnuté v cene rozboru ?

U nás sa nemusíte báť skrytých poplatkov za vystavenie protokolu, administratívu, a pod. Uvedená cena je konečná, bez ďalších príplatkov. Za túto cenu dostanete kompletnú službu akreditovaného rozboru vody, poskytneme Vám príslušné vzorkovnice pre odber vody. Samozrejmosťou je vystavenie protokolu a prípadná konzultácia výsledkov.

Za ako dlho dostanem výsledky rozboru vody?

Protokol s výsledkami meraní obdržíte spravidla do 10 dní, a to v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe na Vašu adresu.

Vyznám sa v protokole s výsledkami? 


Áno, protokol má štandardizovaný formát, avšak ku každému rozboru vody dávame zrozumiteľné informácie tak, aby bolo jasné, čo sa v protokole uvádza. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať, radi Vám všetko vysvetlíme a poradíme Vám, ako s vodou ďalej pracovať, aby bola bez závad. Ak sa vo výsledku prejaví k prekročeniu zdraviuškodlivých ukazovateľov, budeme Vás o tom v každom prípade informovať.