ROZŠÍRENÝ

Balík obsahuje všetky ukazovatele, ktoré sú uvedené v základnom orientačnom balíku a je doplnený o ťažké kovy.

45 ukazovateľov 

Skladem
90 EUR 75 EUR bez DPH

Rozbor vody vhodný pre zdroje, o ktorých nemáme mnoho informácií

Tento rozšírený rozbor vody o viac ako 20 parametrov včetne tažkých kovov, ako sú olovo, meď, nikl, kadmium a arsen, podá detailné informácie o stavu vody a prípadných zdravotných rizík. V analýzach nechýba napríklad hliník, ktorý je najpodozrivejšou príčinou Alzheimerovej choroby. Ďalej sa takisto dozvediete množstvo medi, striebra, kobaltu a ďalších ukazateľov. Kompletný zoznam rozsahu tohoto rozboru nájdete nižšie.

Aké ukazatele sú zahrnuté v rozšírenom rozboru vody?

 • pH
 • celková tvrdosť
 • tvrdosť horečnatá
 • tvrdosť vápenatá
 • CHSK-Mn
 • dusičnany
 • dusitany
 • železo
 • mangan
 • sírany
 • chloridy
 • amonné ionty 
 • koliformné bakterie - počty kolonií
 • Escherichia coli - počty kolonií
 • tvrdosť ako CaCo3
 • striebro
 • hliník
 • arsen
 • bor
 • baryum
 • beryllium
 • vápnik
 • kadmium
 • kobalt
 • chrom
 • měď
 • draslík
 • lithium
 • hořčík
 • molybden
 • sodík
 • nikl
 • fosfor
 • olovo 
 • antimon
 • vanad
 • titan
 • vanad
 • zinek
 • bismut
 • selen
 • stroncium
 • tellur
 • thallium
 • cín

 

Čo je zahrnuté v cene rozboru ?

U nás sa nemusíte báť skrytých poplatkov za vystavenie protokolu, administratívu, a pod. Uvedená cena je konečná, bez ďalších príplatkov. Za túto cenu dostanete kompletnú službu akreditovaného rozboru vody, poskytneme Vám príslušné vzorkovnice pre odber vody. Samozrejmosťou je vystavenie protokolu a prípadná konzultácia výsledkov.

Za ako dlho dostanem výsledky rozboru vody?

Protokol s výsledkami meraní obdržíte spravidla do 10 dní, a to v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe na Vašu adresu.

Vyznám sa v protokole s výsledkami? 


Áno, protokol má štandardizovaný formát, avšak ku každému rozboru vody dávame zrozumiteľné informácie tak, aby bolo jasné, čo sa v protokole uvádza. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať, radi Vám všetko vysvetlíme a poradíme Vám, ako s vodou ďalej pracovať, aby bola bez závad. Ak sa vo výsledku prejaví k prekročeniu zdraviuškodlivých ukazovateľov, budeme Vás o tom v každom prípade informovať.