EXTRA

Balík obsahuje fyzické aj chemické ukazovateľe, vrátane ťažkých kovov a dve najčasťejšie sa vyskytujúce mikrobiologické ukazovatele: escherichia coli a koliformné baktérie. Tento balík dáva dobrý obraz z kvality Vašej vody.

50 ukazovateľov - kombinácia rozšíreného a skráteného rozboru na podzemnú vodu

Skladem
107 EUR 89,17 EUR bez DPH
termobox1
Tip

Rozbor vody vhodný pre zdroje, o ktorých nemáme mnoho informácií

Tento rozšírený rozbor vody o viac ako 20 parametrov včetne tažkých kovov, ako sú olovo, meď, nikl, kadmium a arsen, podá detailné informácie o stavu vody a prípadných zdravotných rizík. V analýzach nechýba napríklad hliník, ktorý je najpodozrivejšou príčinou Alzheimerovej choroby. Ďalej sa takisto dozvediete množstvo medi, striebra, kobaltu a ďalších ukazateľov. Kompletný zoznam rozsahu tohoto rozboru nájdete nižšie. Tento balík sme rozšírili o fizické ukazovateľe, ako sú napríklad farba, zákal, chuť, pach, vodivosť, ktoré nemôžu chýbať z balíku k analizovaniu podzemnej vody.

Aké ukazatele sú zahrnuté v rozšírenom rozboru vody?

  • pH
  • celková tvrdosť
  • tvrdosť horečnatá
  • tvrdosť vápenatá
  • CHSK-Mn
  • dusičnany
  • dusitany
  • železo
  • mangan
  • sírany
  • chloridy
  • amonné ionty 
  • koliformné bakterie - počty kolonií
  • Escherichia coli - počty kolonií
  • Barva
  • Chuť
  • Vodivosť
  • Pach
  • Zákal
  • tvrdosť ako CaCo3
  • striebro
  • hliník
  • arsen
  • bor
  • baryum
  • beryllium
  • vápnik
  • kadmium
  • kobalt
  • chrom
  • měď
  • draslík
  • lithium
  • hořčík
  • molybden
  • sodík
  • nikl
  • fosfor
  • olovo 
  • antimon
  • vanad
  • titan
  • vanad
  • zinek
  • bismut
  • selen
  • stroncium
  • tellur
  • thallium
  • cín

 

Čo je zahrnuté v cene rozboru ?

U nás sa nemusíte báť skrytých poplatkov za vystavenie protokolu, administratívu, a pod. Uvedená cena je konečná, bez ďalších príplatkov. Za túto cenu dostanete kompletnú službu akreditovaného rozboru vody, poskytneme Vám príslušné vzorkovnice pre odber vody. Samozrejmosťou je vystavenie protokolu a prípadná konzultácia výsledkov.

Za ako dlho dostanem výsledky rozboru vody?

Protokol s výsledkami meraní obdržíte spravidla do 10 dní, a to v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe na Vašu adresu.

Vyznám sa v protokole s výsledkami? 


Áno, protokol má štandardizovaný formát, avšak ku každému rozboru vody dávame zrozumiteľné informácie tak, aby bolo jasné, čo sa v protokole uvádza. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať, radi Vám všetko vysvetlíme a poradíme Vám, ako s vodou ďalej pracovať, aby bola bez závad. Ak sa vo výsledku prejaví k prekročeniu zdraviuškodlivých ukazovateľov, budeme Vás o tom v každom prípade informovať.