Mikrobiologický rozbor podľa vyhlášky MZSR 247/2017 Z.z.

Pitná voda - Mikrobiologický rozbor pdľ. Vyhláška MZSR 247/2017 Z.z.

Balík rozboru vody obsahuje akreditovaný odber akreditovaným vzorkárom a akreditovaný rozbor vhodný k otvoreniu prevádzky. V istých prípadoch úrad nevyžaduje Minimálny rozbor podľa vyhlášky MZSR 247/2017 Z.z., ale stačí im Mikrobiologický rozbor podľa vyhlášky MZSR 247/2017 Z.z.

To si treba overiť dopredu na úrade!

Skladem
90 EUR 75 EUR bez DPH
akreditovanyodber
Novinka

MB-analýzy V247/2017

E. coli vo vode

Escherichia coli

k.b. vo vode

Koliformné baktérie

enterokoky vo vode

Enterokoky

Kultiv. 22°C

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C

Kultiv. 36°C

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C

vlák. bak.o. Fe a Mn

Vláknité baktérie okrem Fe a Mn baktérií

mikromycéty

Mikromycéty

živé organizmy

Živé organizmy

mŕtve organizmy

Mŕtve organizmy

Fe a Mn bak.

Železité a mangánové baktérie

abiosestón

Abiosestón