Kolaudačný & prevádzka - Minimálny rozbor podľa vyhlášky MZSR 247/2017 Z.Z.

AKCIA STÁLE TRVÁ
129,- EURO vrátane DPH

Tento balík obsahuje všetky ukazovateľe potrebné k minimálnemu rozboru na preukázanie zdravotnému úradu. Protokol tohto rozboru je potrebné predložiť zdravotnému úradu na kolaudačné účely, alebo k otvoreniu prevádzky. Rozbor vody vrátane akreditovaného odberu vykoná akreditovaný vzorkár. Uvedená cena je konečná vrátane všetkých poplatok.

Skladem
129 EUR 107,50 EUR bez DPH
akreditovanyodber
Tip

ROZBOR VODY VHODNÝ PRE KOLAUDÁCIU DOMU A

K PREVEDENIU PRIESTOROV DO PREVÁDZKY

Tento balík rozboru obsahuje všetky ukazovaťele, ktoré vyžaduje Úrad verejného zdravotníctva napríklad ku kolaudácii domu, alebo k otvoreniu prevádzky. Ak potrebujete MINIMÁLNY ROZBOR podľa vyhlášky MZSR 247/2017 Z.Z., tak ste na správnom mieste. K tomuto rozboru poskytujeme aj akreditovaný odber vzorkov akreditovaným vzorkárom..

Aké ukazovatele má obsahovať minimálny rozbor vody podľa vyhlášky MZSR 247/2017 Z.Z.:

Cenník web_1

 

V prípade kolaudačného rozboru postup realizácie zákazky je iné, ako pri ostatných balíkov rozboru, keďže v tomto prípade neposielame termobox, nie zákazník má odobrať vzorky, ale vzorkár príde k zákazníkovi odobrať vzorky, keďže v prípade istých ukazovateľov, ako teplota vody a úroveň voľného chlóru musí byť otestovaná na mieste, kde sa odoberie vzorka.

K protokolu kolaudačného rozboru podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z. Úrad verejného zdravotníctva vyžaduje akreditovaný odber.

Realizácia zákazky v tomto prípade vyzerá nasledovne:

1. Zákazník objedná balík kolaudačného rozboru, pri ktorom zadáte presnú lokalitu zdroja, ku ktorému potrebujete kolaudačný rozbor.
2. Vzorkár zľadí termínu odobratia vzorkov klientom.
5. V dohodnutom termíne príde vzorkár odobrať vzorky.
6. Do cca 7 pracovných dní obdrží zakaznik protokol rozboru vody.
7. Spolu s výsledkami dostane zákazník aj vystavenú faktúru, ktorú uhradí po prijatí výsledkov kolaudačného rozboru.